kök hücre

Kök Hücre Tedavisi

Kök hücre tabiri günümüzde oldukça popüler hale gelmiştir. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların büyük bir çoğunluğu kök hücre konusundadır. Peki kök hücre ne demektir. Kök hücre kendi kendine çoğalabilen ve gerektiğinde başka hücrelere farklılaşabilen hücrelerdir. En temel kök hücreler embriyoda bulunur. Bu hücreler bir insanın tüm sistem, doku ve organlarını oluşturma kapasitesine sahipken yetişkinlerde bulunan kök hücreler sadece belirli dokuların hücrelerine farklılaşabilir. Bir başka deyişle her insanda kök hücre bulunur. Yaşla beraber bu hücrelerin sayısı azalır.

Bağ dokusu insan vücudunda en fazla bulunan dokudur. Tüm organları, boşlukların etrafını sarar, kas, iskelet sistemi ile cilt ve cilt altı dokuları oluşturur. Bağ dokusunun en temel hücresi fibroblasttır. Fibroblastlar bağ dokusunun temek yapıtaşı olan proteinleri ve ara maddeleri üretir. Yaşlanmayla beraber vücudumuzda fibroblast sayısı azaldığı için bağ dokusunun kalitesi de azalır. Bunun sonucunda yaşlanma meydana gelir.

Yapılan uygulama fibrablastların laboratuvar ortamında çoğaltılıp tekrar geri verilmesidir. Bu uygulama ile kulak arkasından küçük bir parça deri örneği alınır. Uygun koşullarda taşınarak sertifikalı laboratuvarlara götürülen deri örneği parçalanarak içerisindeki fibroblastlar izole edilir ve uygun steril koşullarda çoğaltılır. Çoğaltma işlemi 4 hafta sürer. Üretilen fibroblastlar iki hafta arayla 3 seans istenilen bölgeye enjekte edilir. Amaç mevcut fibroblast sayısının arttırılmasıdır. Bu sayede bağ dokusu proteinlerinin ve ara maddelerinin üretiminde artış sağlanır. Temel hedef yaşlanmanın etkilerinin azaltılması ve yaşlanmanın yavaşlatılmasıdır.

Fibroblast enjeksiyonu kişiye özgü bir tedavi olduğu için tedavinin ciddi bir yan etkisi yoktur. Üretim tamamen steril şartlarda gerçekleştiği için enfeksiyon riski yok denecek kadar azdır.