Meme dikleştirme operasyonu, memenin olması gereken “ana hatta” taşınmasında yapılan cerrahi işleme denir.