Kök hücre kendi kendine çoğalabilen ve gerektiğinde başka hücrelere farklılaşabilen hücrelerdir. En temel kök hücreler embriyoda bulunur. Bu hücreler bir insanın tüm sistem, doku ve organlarını oluşturma kapasitesine sahipken yetişkinlerde bulunan kök hücreler sadece belirli dokuların hücrelerine farklılaşabilir.