İşlem süresi yaklaşık 10 dakikadır. Etkisi 3 gün içerisinde başlamaktadır. Uygulamadan 15 gün sonra kontrol muayenesi yapılmaktadır. Etki süresi yaklaşık 4-6 ay olmakla beraber bu kişinin yaşam tarzı ve metabolizmasına bağlı olarak değişmektedir. Yılda ortalama 2 veya 3 uygulama gerekmektedir.