İşlem öncesinde soğuk uygulama anestezisi veya krem sürülerek enjeksiyonun olabildiğince ağrısız olması hedeflenmektedir. İşlem esnasında kullanılan enjektörlerin iğneleri oldukça incedir ve iki enjektör kullanılmaktadır. Böylece iğne ucunun körelmesi ve ağrının artması önlenmektedir. Her hastada ortalama 20 noktaya enjeksiyon yapılmaktadır.