Bişektomi operasyonunda uzman hekim tarafından karar verilmektedir ancak genellikle “genel anestezi” uygulanmaktadır.